Privacy verklaring
KWB Emelgem bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap en adres,
geboortedatum, contactgegevens (als je die doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de database van
KWB VZW, U. Britsierlaan 5 te 1030 Schaarbeek.
De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

- de ledenadministratie (gebeurt door de KWB VZW)
- het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling
- de KWB-verzekering (gebeurt door de KWB VZW)
- doorgeven van info of vorming die in de lijn ligt met de KWBrichtpunten

Als je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds online of via mail
naar deKorpusverantwoordelijke - voorzitter van de afdeling

KWB Emelgem verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/678 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.© 2011 Mijn website